Handelsbetingelser

Personlige Festange

Bestilling af festsange eller festavis:
Du kan bestille ydelser hos festsange.com via min hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse. Ydelser bestilt inden kl. 18 samme dag bekræftes pr. e-mail. I tilfælde hvor jeg ikke ser mig i stand til levering inden festens dato, modtager du snarest orientering herom enten telefonisk eller pr. e-mail. Hvis jeg kan påtage sig opgaven, orienteres du telefonisk eller pr. e-mail med accept og oplysning om seneste leveringsdato.

Priser og levering:
Priser på mine ydelser er:
festsang A4 enkeltside.... kr 700
festsang A5 (4 sider)....... kr 800
festavis A4 enkeltside..... kr 950
Alle kategorier leveres digtet, renskrevet, med fotoarbejde og layout efter aftale og klar til kopiering.
Øvrige tilbud som måtte være afgivet gælder fra modtagelse af e-mail eller samtaledato i 8 dage.
Hvis det leverede ikke svarer til aftalt ydelse, skal jeg have besked i rimelig tid (helst en uge) efter modtagelse af sangtekst, da udarbejdelse og fremsendelse af nyt materiale kræver fornøden tid. Bliver jeg ikke kontaktet inden for rimelig tid, betragtes opgaven som korrekt leveret. Jeg kræver ved postforsendelse et ekspeditionsgebyr, som dækker forsendelsesmaterialer. Hertil til enhver tid gældende porto for forsendelse. Leveringstid aftales fra gang til gang.

Fuld tilfredshed:
Undertegnede tilstræber ydelser af højeste kvalitet, og jeg lægger stor vægt på, at du modtager en ydelse, der er perfekt. Hvis du ikke er fuldt tilfreds med den ydelse, du har modtaget, når ønskede korrektioner er udført, refunderer jeg det fulde beløb, dog med fradrag af eventuelle omkostninger ved forsendelse.

Prisgaranti:
Priser oplyst ved din bestilling er gældende og ændres ikke, med mindre du ændrer på din bestilling. Undtaget er stigninger i posttakster.

Fortrydelsesret:
Når du bestiller ydelser hos undertegnede, har du naturligvis fortrydelsesret. Hvis du inden 14 dage efter afgivet bestilling fortryder, er du pligtig til telefonisk, pr brev eller e-mail at annullere din bestilling.

I ØVRIGT! Vær opmærksom på, at varer, der hjemskaffes eller fremstilles specielt efter ordre fx på trykkeri, ikke tages retur.

Ændring i melodivalg:
Når enighed er opnået om valg af melodi til din sang, er dette valg gældende. Det er IKKE muligt at ændre melodivalget i en leveret sangtekst. Ændring af melodi kan KUN ske, hvis jeg ikke har påbegyndt arbejdet.

Reklamationsret:
Reklamation på sangtekster er sjældent aktuel, idet du altid får mulighed for at godkende materialet. Ingen sangtekst er færdig, før du er tilfreds, og ønskede korrektioner er udført.

Modtagelse af festsang pr e-mail:
Når jeg har din festsang klar, modtager du en e-mail hvorefter du betaler. Når din indbetaling er registreret, modtager du atter e-mail. Denne gang med den færdige festsang vedhæftet. Korrektioner i vers eller layout udføres herefter uden beregning.

Jeg påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand.

Enhver bestilling modtages under forbehold for force majeure, herunder sygdom, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af enhver art eller mine eventuelle leverandørers produktionsapparat, svigtende kommunikation eller anden begivenhed som hindrer eller begrænser min mulighed for at levere.
Undertegnede har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, eller en del af denne, eller at levere den aftalte ydelse, straks hindringen for normal levering er bortfaldet. Dog kan de i tilfælde af force majeure vælge at hæve handlen, hvis dato for festen overskrides. Forudbetalte beløb tilbagebetales til dig inden 3 dage.

Klager:
Undertegnede forsøger altid at yde den bedst mulige service overfor kunderne. På trods af dette kan der forekomme fejl fra min side. Er du udsat for utilfredsstillende service eller vejledning, er jeg naturligvis meget interesseret i at høre om det, således problemet kan løses.
Du kan rette henvendelse til mig pr. e-mail eller ringe på tlf. 42 50 20 00.

Ansvar for succes:
Undertegnede påtager sig intet ansvar for sanges succes i selskabet. En manglende gejst samt en musiker der behandler melodien forkert er udenfor mit ansvar.

Betalingsmåde:
Betaling til undertegnede sker via bankoverførsel, MobilePay eller kontant ved afhentning.

Mvh.
Niels Møller